💂 Bảo vệ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelính gác
GoogleNhân viên bảo vệ
TwitterLính canh
Unicodebảo vệ
Từ đồng nghĩalính canh và viên lính canh
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Bảo vệ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
💂 1F482 bảo vệ 💂🏻 💂🏼 💂🏽 💂🏾 💂🏿
💂‍♀️1F482 200D 2640 FE0Fbảo vệ nữ, Lính canh nữ hoặc nữ vệ binh💂🏻‍♀️ 💂🏼‍♀️ 💂🏽‍♀️ 💂🏾‍♀️ 💂🏿‍♀️
💂‍♀1F482 200D 2640 (*)
💂‍♂️1F482 200D 2642 FE0Fbảo vệ nam, Lính canh nam hoặc vệ binh💂🏻‍♂️ 💂🏼‍♂️ 💂🏽‍♂️ 💂🏾‍♂️ 💂🏿‍♂️
💂‍♂1F482 200D 2642 (*)