🧑‍🚒 Lính cứu hỏa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelính cứu hỏa
GoogleN/A
TwitterLính cứu hỏa
Unicodelính cứu hỏa
Từ đồng nghĩahỏa hoạn, lính cứu hỏa và xe cứu hỏa
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động | biểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Lính cứu hỏa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧑‍🚒 1F9D1 200D 1F692 lính cứu hỏa 🧑🏻‍🚒 🧑🏼‍🚒 🧑🏽‍🚒 🧑🏾‍🚒 🧑🏿‍🚒
👩‍🚒1F469 200D 1F692lính cứu hỏa nữ👩🏻‍🚒 👩🏼‍🚒 👩🏽‍🚒 👩🏾‍🚒 👩🏿‍🚒
👨‍🚒1F468 200D 1F692lính cứu hỏa nam👨🏻‍🚒 👨🏼‍🚒 👨🏽‍🚒 👨🏾‍🚒 👨🏿‍🚒