🥷 Ninja

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleninja
GoogleN/A
TwitterNinja
Unicodeninja
Từ đồng nghĩachiến sĩ, ninja, tàng hình, đấu sĩ và ẩn
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động | biểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Ninja biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🥷 1F977 ninja 🥷🏻 🥷🏼 🥷🏽 🥷🏾 🥷🏿