👮 Cảnh sát

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesĩ quan cảnh sát
GoogleCảnh sát
TwitterCảnh sát
Unicodecảnh sát
Từ đồng nghĩacông an, cảnh sát và sĩ quan
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Cảnh sát biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👮 1F46E cảnh sát 👮🏻 👮🏼 👮🏽 👮🏾 👮🏿
👮‍♀️1F46E 200D 2640 FE0Fcảnh sát nữ hoặc Nữ cảnh sát👮🏻‍♀️ 👮🏼‍♀️ 👮🏽‍♀️ 👮🏾‍♀️ 👮🏿‍♀️
👮‍♀1F46E 200D 2640 (*)
👮‍♂️1F46E 200D 2642 FE0Fcảnh sát nam hoặc Nam cảnh sát👮🏻‍♂️ 👮🏼‍♂️ 👮🏽‍♂️ 👮🏾‍♂️ 👮🏿‍♂️
👮‍♂1F46E 200D 2642 (*)