🧑‍✈️ Phi công

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephi công
GoogleN/A
TwitterPhi công
Unicodephi công
Từ đồng nghĩahàng không, máy bay và phi công
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | vai trò
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Phi công biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧑‍✈️ 1F9D1 200D 2708 FE0F phi công 🧑🏻‍✈️ 🧑🏼‍✈️ 🧑🏽‍✈️ 🧑🏾‍✈️ 🧑🏿‍✈️
🧑‍✈ 1F9D1 200D 2708 (*)
👩‍✈️1F469 200D 2708 FE0Fphi công nữ hoặc Nữ phi công👩🏻‍✈️ 👩🏼‍✈️ 👩🏽‍✈️ 👩🏾‍✈️ 👩🏿‍✈️
👩‍✈1F469 200D 2708 (*)
👨‍✈️1F468 200D 2708 FE0Fphi công nam hoặc Nam phi công👨🏻‍✈️ 👨🏼‍✈️ 👨🏽‍✈️ 👨🏾‍✈️ 👨🏿‍✈️
👨‍✈1F468 200D 2708 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn