🎐 Chuông gió

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuông gió
GoogleGió thổi
TwitterChuông gió
Unicodechuông gió
Từ đồng nghĩachuông, gió, kêu vang và lễ kỷ niệm
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Chuông gió biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎐 1F390 chuông gió