🎟️ Vé vào cửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevé vào cửa
GoogleAdmission tickets
TwitterVé tham gia
Unicodevé vào cửa
Từ đồng nghĩavào cửa và vé
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện

Hình ảnh

Vé vào cửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎟️ 1F39F FE0F vé vào cửa
🎟 1F39F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn