🧨 Pháo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepháo
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodepháo
Từ đồng nghĩanổ, pháo hoa và thuốc nổ
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Pháo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧨 1F9E8 pháo