🎏 Cờ cá chép

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ cá chép
GoogleCờ cá chép
TwitterCờ cá chép
Unicodecờ cá chép
Từ đồng nghĩacá chép, cờ dải và lễ kỷ niệm
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Cờ cá chép biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎏 1F38F cờ cá chép