🎫 Vé

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
Google
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩavào cửa
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Vé biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎫 1F3AB