🎀 Ruy băng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenơ ruy băng
GoogleChiếc nơ
TwitterRuy băng
Unicoderuy băng
Từ đồng nghĩalễ kỷ niệm
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻtrái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Ruy băng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎀 1F380 ruy băng