🎇 Pháo bông

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepháo bông
GoogleNến pháo hoa
TwitterPháo hoa dây
Unicodepháo bông
Từ đồng nghĩachói sáng, lễ kỷ niệm và pháo hoa
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc lấp lánh

Hình ảnh

Pháo bông biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎇 1F387 pháo bông