🎋 Cây tanabata

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây tanabata
GoogleCây Tanabata
TwitterCây tanabata
Unicodecây tanabata
Từ đồng nghĩabiểu ngữ, cây, kiểu nhật bản và lễ kỷ niệm
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Cây tanabata biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎋 1F38B cây tanabata