🎄 Cây thông noel

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleCây thông giáng sinh
GoogleCây Nô-en
TwitterCây thông Giáng sinh
Unicodecây thông noel
Từ đồng nghĩacây, giáng sinh và lễ kỷ niệm
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây thông noel biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎄 1F384 cây thông noel