🎗️ Ruy băng nhắc nhở

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleruy băng nhắc nhở
GoogleReminder ribbon
TwitterRuy băng nhận diện
Unicoderuy băng nhắc nhở
Từ đồng nghĩalễ kỷ niệm, lời nhắc và ruy băng
Chuyên mụcHoạt động | Sự kiện
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Ruy băng nhắc nhở biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎗️ 1F397 FE0F ruy băng nhắc nhở
🎗 1F397 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn