✋ Bàn tay giơ lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay giơ lên
GoogleGiơ tay
TwitterBàn tay giơ lên
Unicodebàn tay giơ lên
Từ đồng nghĩatay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng nguy hiểm | ôm biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Bàn tay giơ lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
270B bàn tay giơ lên ✋🏻 ✋🏼 ✋🏽 ✋🏾 ✋🏿