🫲 Bàn tay hướng sang bên trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay chỉ sang trái
GoogleN/A
TwitterTay hướng sang trái
Unicodebàn tay hướng sang bên trái
Từ đồng nghĩabàn tay, bên trái, sang trái, tay và trái
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay hướng sang bên trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫲 1FAF2 bàn tay hướng sang bên trái 🫲🏻 🫲🏼 🫲🏽 🫲🏾 🫲🏿