🫱 Bàn tay hướng sang bên phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay chỉ sang phải
GoogleN/A
TwitterTay hướng sang phải
Unicodebàn tay hướng sang bên phải
Từ đồng nghĩabàn tay, bên phải và sang phải
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay hướng sang bên phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫱 1FAF1 bàn tay hướng sang bên phải 🫱🏻 🫱🏼 🫱🏽 🫱🏾 🫱🏿