🫳 Bàn tay có lòng bàn tay hướng xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay úp xuống
GoogleN/A
TwitterBàn tay úp lòng
Unicodebàn tay có lòng bàn tay hướng xuống
Từ đồng nghĩabỏ rơi, sa thải, thả, xua, xuỵt và đuổi
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay có lòng bàn tay hướng xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫳 1FAF3 bàn tay có lòng bàn tay hướng xuống 🫳🏻 🫳🏼 🫳🏽 🫳🏾 🫳🏿