🖐️ Tay xòe ngón giơ lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay giơ lên với các ngón tay xòe ra
GoogleRaised hand with fingers splayed
TwitterGiơ tay với các ngón xòe ra
Unicodetay xòe ngón giơ lên
Từ đồng nghĩangón tay, tay và xòe
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Tay xòe ngón giơ lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🖐️ 1F590 FE0F tay xòe ngón giơ lên 🖐🏻 🖐🏼 🖐🏽 🖐🏾 🖐🏿
🖐 1F590 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn