🫴 Bàn tay có lòng bàn tay hướng lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay ngửa lên
GoogleN/A
TwitterBàn tay ngửa lòng
Unicodebàn tay có lòng bàn tay hướng lên
Từ đồng nghĩabắt, mời chào, mời gọi, vẫy gọi và đến
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay có lòng bàn tay hướng lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫴 1FAF4 bàn tay có lòng bàn tay hướng lên 🫴🏻 🫴🏼 🫴🏽 🫴🏾 🫴🏿