👋 Vẫy tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevẫy tay
GoogleBiểu tượng tay vẫy
TwitterVẫy tay
Unicodevẫy tay
Từ đồng nghĩabàn tay, chào, cơ thể, tay, vẫy, xin chào và đang vẫy
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Vẫy tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👋 1F44B vẫy tay 👋🏻 👋🏼 👋🏽 👋🏾 👋🏿