🫷 Bàn tay đẩy sang trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay đẩy sang trái
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebàn tay đẩy sang trái
Từ đồng nghĩachờ, dừng lại, sang trái, từ chối, đẩy và đập tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Bàn tay đẩy sang trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫷 1FAF7 bàn tay đẩy sang trái 🫷🏻 🫷🏼 🫷🏽 🫷🏾 🫷🏿