🫸 Bàn tay đẩy sang phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay đẩy sang phải
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebàn tay đẩy sang phải
Từ đồng nghĩachờ, dừng lại, sang phải, từ chối, đẩy và đập tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay mở
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Bàn tay đẩy sang phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫸 1FAF8 bàn tay đẩy sang phải 🫸🏻 🫸🏼 🫸🏽 🫸🏾 🫸🏿