🇻🇮 Cờ quần đảo Virgin thuộc Mỹ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ
GoogleN/A
TwitterCờ quần đảo Virgin thuộc Mỹ
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ quần đảo Virgin thuộc Mỹ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇻🇮 1F1FB 1F1EE Cờ quần đảo Virgin thuộc Mỹ