🇫🇰 Cờ Quần đảo Falkland

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Falkland
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Falkland
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Falkland biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇫🇰 1F1EB 1F1F0 Cờ Quần đảo Falkland