🇧🇻 Cờ Đảo Bouvet

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Đảo Bouvet
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đảo Bouvet biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇧🇻 1F1E7 1F1FB cờ Đảo Bouvet