🇬🇸 Cờ Quần đảo Nam Sandwich & Nam Georgia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Nam Georgia & Nam Sandwich
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Nam Sandwich & Nam Georgia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Nam Sandwich & Nam Georgia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇬🇸 1F1EC 1F1F8 Cờ Quần đảo Nam Sandwich & Nam Georgia