🇵🇷 Cờ Puerto Rico

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Puerto Rico
GoogleN/A
TwitterCờ Puerto Rico
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Puerto Rico biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇵🇷 1F1F5 1F1F7 Cờ Puerto Rico