🇵🇾 Cờ Paraguay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Paraguay
GoogleN/A
TwitterCờ Paraguay
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Paraguay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇵🇾 1F1F5 1F1FE Cờ Paraguay