🇧🇧 Cờ Barbados

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Barbados
GoogleN/A
TwitterCờ Barbados
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Barbados biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇧🇧 1F1E7 1F1E7 Cờ Barbados