🇩🇲 Cờ Dominica

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Dominica
GoogleN/A
TwitterCờ Dominica
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Dominica biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇩🇲 1F1E9 1F1F2 Cờ Dominica