🇻🇬 Cờ quần đảo Virgin thuộc Anh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Virgin thuộc Anh
GoogleN/A
TwitterCờ quần đảo Virgin thuộc Anh
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ quần đảo Virgin thuộc Anh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇻🇬 1F1FB 1F1EC Cờ quần đảo Virgin thuộc Anh