🇰🇾 Cờ Quần đảo Cayman

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Cayman
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Cayman
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Cayman biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇰🇾 1F1F0 1F1FE Cờ Quần đảo Cayman