Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s4

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:136.6mm (5.38Inch)
  • trọng lượng:130g (4.59oz)
  • chiều rộng:69.8mm (2.75Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s4 .