Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S2(s ii)

  • độ sâu:9.55mm (0.38Inch)
  • chiều cao:125.7mm (4.95Inch)
  • trọng lượng:121g (4.27oz)
  • chiều rộng:66.7mm (2.63Inch)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:480 x 800
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S2(s ii) .