Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S5

  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:142mm (5.59Inch)
  • trọng lượng:145g (5.11oz)
  • chiều rộng:72.5mm (2.85Inch)
  • màn hình kích thước:5.1Inch (129.54mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S5 .