Thực tế kích thước của Sony Xperia Z2

  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:146.8mm (5.78Inch)
  • trọng lượng:163g (5.75oz)
  • chiều rộng:73.3mm (2.89Inch)
  • màn hình kích thước:5.2Inch (132.08mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia Z2 .