Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s3 (s iii)

  • độ sâu:8.6mm (0.34Inch)
  • chiều cao:136.6mm (5.38Inch)
  • trọng lượng:113g (3.99oz)
  • chiều rộng:70.6mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:4.8Inch (121.92mm)
  • Độ phân giải:720 x 1280
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s3 (s iii) .