Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s3 mini

  • độ sâu:9.9mm (0.39Inch)
  • chiều cao:121.55mm (4.79Inch)
  • trọng lượng:120g (4.23oz)
  • chiều rộng:63mm (2.48Inch)
  • màn hình kích thước:4Inch (101.6mm)
  • Độ phân giải:480 x 800
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s3 mini .