Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s4 Active

  • độ sâu:9.1mm (0.36Inch)
  • chiều cao:139.7mm (5.5Inch)
  • trọng lượng:151g (5.33oz)
  • chiều rộng:71.3mm (2.81Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s4 Active .