Thực tế kích thước của new HTC One

  • độ sâu:9.3mm (0.37Inch)
  • chiều cao:137.4mm (5.41Inch)
  • trọng lượng:143g (5.04oz)
  • chiều rộng:68.2mm (2.69Inch)
  • màn hình kích thước:4.7Inch (119.38mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  new HTC One .