Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Note 3

  • độ sâu:8.3mm (0.33Inch)
  • chiều cao:151.2mm (5.95Inch)
  • trọng lượng:168g (5.93oz)
  • chiều rộng:79.2mm (3.12Inch)
  • màn hình kích thước:5.7Inch (144.78mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Note 3 .