Thực tế kích thước của HTC One M8

  • độ sâu:9.35mm (0.37Inch)
  • chiều cao:143.36mm (5.64Inch)
  • trọng lượng:160g (5.64oz)
  • chiều rộng:70.6mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  HTC One M8 .