Thực tế kích thước của Samsung Galaxy s4 zoom

  • độ sâu:15.25mm (0.6Inch)
  • chiều cao:125.3mm (4.93Inch)
  • chiều rộng:63.3mm (2.49Inch)
  • trọng lượng:208g (7.34oz)
  • màn hình kích thước:4.3Inch (109.22mm)
  • Độ phân giải:540 x 960
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy s4 zoom .