Thực tế kích thước của Sony Xperia Z

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:139mm (5.47Inch)
  • trọng lượng:146g (5.15oz)
  • chiều rộng:71mm (2.8Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Sony Xperia Z .