Thực tế kích thước của xiaomi 3

  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:144.0mm (5.67Inch)
  • trọng lượng:145g (5.11oz)
  • chiều rộng:73.6mm (2.9Inch)
  • màn hình kích thước:5Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1920 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  xiaomi 3 .