Thước đo góc


Một ứng dụng web trực tuyến đo góc và độ dốc của bất kỳ đối tượng nào.

Người cai trị Inch


Nó là một ứng dụng trực tuyến, hỗ trợ cm, inch và pixel.

Người cai trị Cm


Nó là một ứng dụng trực tuyến, hỗ trợ cm, inch và pixel.

Bộ hẹn giờ


Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.

đồng hố bấm giờ


tình trạng đồng hồ bấm giờ có thể được lưu và chia sẻ

Cây thước


Nó là một ứng dụng trực tuyến, hỗ trợ cm, inch và pixel.