-
00
00
00
-
  • Nhấn hoặc để điều chỉnh số.
  • Bắt đầu / Tạm dừng : Enter
  • Khi bộ đếm thời gian bắt đầu, URL (địa chỉ liên kết) sẽ thay đổi. URL này chứa thông tin đang chạy cho bộ đếm thời gian. Bạn có thể chia sẻ URL này ở bất cứ đâu và nó sẽ vẫn hoạt động.
  • Tiêu đề có thể chỉnh sửa.
  • Quảng cáo được ẩn ở chế độ toàn màn hình.
  • Tiêu đề chỉ có thể được chỉnh sửa trong trình duyệt của riêng bạn.
  • Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.
  • Độ chính xác đến từng micro giây (1/1000 giây).
  • Thời gian reo chuông được giới hạn tối đa 90 giây.