Thước đo Góc
  • Một ứng dụng web trực tuyến đo góc và độ dốc của bất kỳ đối tượng nào.
  • Chỉ cần sử dụng một trang web để làm điều đó. Không cần cài đặt.
  • Bạn có thể sử dụng camera trên thiết bị di động để đo góc.
  • gửi trang này đến thiết bị di động: mã QR
  • Biểu tượng pin màu đỏ có thể kéo được.
  • Giá trị của các góc có thể được sửa đổi.
  • phiên bản có thể in: protractor.pdf | protractor-x4.pdf
  • công cụ soạn thảo: HTML5 Canvas